Naar inhoud

managementteam lokaal bestuur

Het managementteam (MT) coördineert de werking van de verschillende diensten van het lokaal bestuur. Het team staat decretaal onder leiding van de algemeen directeur.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en ook de interne communicatie.

Het MT adviseert in het bijzonder over belangrijke loverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatieontwikkeling.

Praktisch

managementteam lokaal bestuur

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 27
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail