Lokaal Overleg Kinderopvang zoekt voorzitter

Gepubliceerd opdonderdag 20 jun 2024 om 17:00

Kinderopvangaanbod nog beter stroomlijnen en bekend maken in Tielt-Winge?

We zoeken een voorzitter die onze gemeentelijke adviesraad ter harte neemt.
Zij of hij kan neutraal optreden en de lokale actoren aanzetten tot samenwerking, in samenspraak met alle partners en in nauw overleg met het lokaal bestuur.

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: gebruikers en aanbieders van kinderopvang en een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.

Werking

Het LOK komt minstens tweemaal per jaar samen en adviseert, bijvoorbeeld:

  • Over de opmaak van het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning
  • Over de uitvoering en bijsturing van dit beleid
  • Bij de opstart van nieuwe of uitbreiding van bestaande opvangvoorzieningen

Het lokaal overleg kan een signaalfunctie opnemen, bijvoorbeeld:

  • Het opvangaanbod binnen de gemeente actualiseren
  • Problemen rond het aanbod beschrijven en analyseren 
  • Mogelijke oplossingen aanreiken voor knelpunten

Interesse?

Realiseer jij graag mee toegankelijke kinderopvang door samen te werken?
Zie jij kansen in het recente decreet BOA voor Tielt-Winge?
Dien dan je kandidatuur in. We lezen graag jouw motivatie.


Meer info