Naar inhoud

landbouwraad

De 'landbouwraad Tielt-Winge' is een gemeentelijk initiatief die de landbouwsectoren, aanwezig in onze gemeente, een stem geeft. De verschillende agrarische onderdelen zijn vertegenwoordigd: tuinbouw, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en sierteelt.

De landbouwraad staat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij in het adviseren van landbouwaangelegenheden zoals erosiebestrijding, landbouwfolie-inzameling, mestverwerking enzovoort.

De landbouwraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden in onze gemeente.

De vergaderingen van de landbouwraad zijn opengesteld voor publiek.

Meer info

Praktisch

landbouwraad

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


tel. 016 63 95 29
e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling