Naar inhoud

landbouw-schattingscommissie

De vergaderingen van de landbouw-schattingscommissie zijn niet opengesteld voor publiek.


De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten.

In deze commissie zetelen een belastingscontroleur, een ingenieur landbouwkunde, twee landbouwers en de burgemeester (als voorzitter). Het diensthoofd ruimtelijke ordening neemt de taak van secretaris op zich.

Praktisch

landbouw-schattingscommissie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


tel. 016 63 95 33
e-mail E-mail