Naar inhoud

jeugdraad

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Deze adviezen zijn niet bindend maar in de praktijk worden ze meestal wel ernstig genomen. De jeugdraad vergadert elke eerste maandag van de maand, uitgezonderd in januari, juli en augustus.

Taken:
1.    Advies geven over alle jeugdbeleidsmaatregelen;
2.    Overleg en coördinatie tussen de verschillende jeugdverenigingen;
3.    Activiteiten organiseren: jeugddag, kom op tegen kanker plantjesverkoop, vrijetijdsbeurs, kinder-doe-dag, ....

De vergaderingen van de jeugdraad zijn opengesteld voor publiek.

Praktisch

jeugdraad
tel. 016 63 95 57
e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling