Naar inhoud

Adviesraad voor gebouwen Jeugdwerk Tielt-Winge

De 'Adviesraad voor gebouwen Jeugdwerk Tielt-Winge' is opgericht met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid rond jeugdinfrastructuur in de gemeente Tielt-Winge.

Deze 'Raad voor jeugdlokalen' treedt  op als informatie-, overleg- en coördinatieorgaan tussen de jeugdwerkinitiatieven en de gemeente. Deze adviesraad ijvert voor het behoud en de uitbouw van de infrastructuur binnen het jeugdwerk.

 

De vergaderingen zijn niet openbaar en niet vrij toegankelijk.

Praktisch

Adviesraad voor gebouwen Jeugdwerk Tielt-Winge
tel. 016 63 95 57
e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling