Jaarverslag SACHA

Het jaarverslag van Sociale Activering Cluster Hageland is een publicatie met cijfermateriaal over de lopende en afgesloten trajecten die plaatsvonden gedurende een jaar en dit in de tien besturen die aangesloten zijn bij SACHA. Daarnaast is er verslaggeving van alle ondernomen acties, gevolgde vormingen en opleidingen, overlegmomenten, alsook van de verwachtingen voor de toekomst. 

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. 

Procedure

De trajectbegeleiders van de Sociale Activering Cluster Hageland (SACHA) verzamelen alle gegevens van de opgestarte, lopende en afgesloten trajecten van het betreffende jaar. Er wordt een verdeling gemaakt in de trajecten naar professionele activering (werk binnen het normaal economisch circuit, maatwerk, tijdelijke werkervaringstrajecten, studentenarbeid) en sociale activering (opleiding, Nederlandse les, vrijwilligerswerk, wijkwerken, therapeutische begeleiding)

Van elke ondernomen actie, vorming, opleiding, overlegmoment,... wordt onmiddellijk een verslag opgemaakt. Deze verslagen worden gebundeld in het jaarverslag. 

Wat meebrengen

-

Bedrag

Uitzonderingen

Er zijn geen uitzonderingen. 

Regelgeving

-

Voor wie

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de  Sociale Activering Cluster Hageland. Elke burger kan dit raadplegen. 

Contact

Contact

Sacha

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
GSM
0499 88 28 16
muriel@sacha-hageland.be
Website
https://sacha-hageland.be

Openingsuren

Vandaag