Informatie over het Coronavirus COVID-19

Wat zijn de huidige maatregelen?

Surf naar www.info-coronavirus.be/nl/faq/ voor de geldende maatregelen.

In Tielt-Winge

Draag een mondmasker steeds op drukke plaatsen en daar waar het niet mogelijk is om minstens de 1,5 meter afstand te bewaren om uzelf en anderen te beschermen tegen de verspreiding van dit virus.

In Tielt-Winge draagt u het mondmasker bijkomend verplicht:

 • op de parkings en voetgangerszones van het Gouden Kruispunt
 • bij het betreden van de Vlooybergtoren

Dienstverlening lokaal bestuur

De gemeente- en OCMW-diensten blijven hun dienstverlening voortzetten voor zover toegestaan door de huidige regelgeving. Door de invoering van de verplichting tot telethuiswerk en met het oog op maximale bescherming van onze inwoners en medewerkers, zullen sommige diensten minder fysiek aanwezig zijn op de verschillende locaties. Wij proberen u telefonisch of via het centrale onthaal verder te helpen.

We vragen u dan ook met aandrang om:

 • gebruik te maken van de digitale dienstverlening via e-lokete-mail, of Mijn Burgerprofiel bovenaan elke webpagina op www.tielt-winge.be
 • alle niet-dringende bezoeken uit te stellen
 • een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 016 63 40 08 wanneer u de diensten toch in persoon moet spreken
 • bepaalde producten of diensten via de onthaalbalie af te halen (ook zonder afspraak).
 • Burgers die besmet raken met COVID-19 en onze gemeente- of OCMW-diensten recent in persoon hebben bezocht, worden verzocht om (in het kader van contact tracing) contact op te nemen met onze noodplancoördinator Katrien Van Robaeys via het telefoonnummer 016 63 95 40.
 • De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden online uitgezonden.

Blijf de 6 gouden regels volgen:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe uw activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand: minstens 1,5 meter
 5. Beperk uw nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Indien u vragen heeft over het coronavirus kan u terecht op www.info-coronavirus.be.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • voor vragen over economie: 0800 120 33.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 53
mobiliteit@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00