Informatie over het Coronavirus COVID-19

Wat zijn de huidige maatregelen?

Surf naar www.info-coronavirus.be/nl/faq/ voor de geldende maatregelen.

In Tielt-Winge

 • Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.
 • Met uitzondering van specifieke wettelijk toegestane activiteiten, zijn samenscholingen van meer dan vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, verboden.
 • Draag een mondmasker steeds op drukke plaatsen en daar waar het niet mogelijk is om minstens de 1,5 meter afstand te bewaren om uzelf en anderen te beschermen tegen de verspreiding van dit virus.
 • Het is ten allen tijde verplicht, voor alle personen ouder dan 12 jaar, een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij te hebben én om het te dragen op volgende plaatsen of gelegenheden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant:
  • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen;
  • op alle markten;
  • in de recyclageparken;
  • op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00.00 tot en met 8 november 00.00 uur

  In Tielt-Winge draagt u het mondmasker bijkomend verplicht:

  • op de parkings en voetgangerszones van het Gouden Kruispunt
  • bij het betreden van de Vlooybergtoren

Dienstverlening lokaal bestuur

De gemeente- en OCMW-diensten blijven hun dienstverlening voortzetten voor zover toegestaan door de huidige regelgeving ). Door de invoering van de verplichting tot telethuiswerk en met het oog op maximale bescherming van onze inwoners en medewerkers, zullen sommige diensten minder fysiek aanwezig zijn op de verschillende locaties. Wij proberen u telefonisch of via het centrale onthaal verder te helpen.

We vragen u dan ook met aandrang om:

 • gebruik te maken van de digitale dienstverlening via e-lokete-mail, of Mijn Burgerprofiel bovenaan elke webpagina op www.tielt-winge.be
 • alle niet-dringende bezoeken uit te stellen
 • een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 016 63 40 08 wanneer u de diensten toch in persoon moet spreken
 • bepaalde producten of diensten via de onthaalbalie af te halen (ook zonder afspraak).
 • Burgers die besmet raken met COVID-19 en onze gemeente- of OCMW-diensten recent in persoon hebben bezocht, worden verzocht om (in het kader van contact tracing) contact op te nemen met onze noodplancoördinator Katrien Van Robaeys via het telefoonnummer 016 63 95 40.
 • De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden online uitgezonden.
 • We sluiten de gemeentelijke gebouwen voor sport en cultuur en laten er geen activiteiten toe, met uitzondering van schoolse of buitenschoolse activiteiten voor groepen van kinderen tot en met 12 jaar.
 • We schorten alle activiteiten van het lokaal dienstencentrum Zonnedries op.
 • De maaltijdbedelingen en thuiszorg door het OCMW gaan door.
 • De huidige (beperkte) werking van de bibliotheek blijft behouden.
  Volg onze aanbeveling om met maximum twee personen per gezin naar de bib te komen.
 • Ook onze groepsopvang Elfenhuisje en IBO Sjoko-Tof blijven geopend.

Blijf de 6 gouden regels volgen:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe uw activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand: minstens 1,5 meter
 5. Beperk uw nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Indien u vragen heeft over het coronavirus kan u terecht op www.info-coronavirus.be.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers:

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • voor vragen over economie: 0800 120 33.

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 53
mobiliteit@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00