Impulssubsidie

Er wordt door het lokaal bestuur een impulssubsidie voorzien voor de erkende sportverenigingen. Dit gaat over jeugdsport (deelname aan sport door kinderen en jongeren tot en met 18 jaar). Met de impulssubsidie kunnen sportverenigingen inzetten op een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie.

Voorwaarden

 • de sportvereniging is erkend door het lokaal bestuur en moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie;
 • een sportvereniging kan maar bij één lokaal bestuur een subsidiedossier indienen;
 • een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen.

Procedure

 • de subsidieaanvraag wordt uiterlijk op de vooropgestelde datum bezorgd aan de sportdienst;
 • de aanvraag wordt gedateerd, ondertekend en voor waar en echt verklaard door de voorzitter en de secretaris van de vereniging die de subsidieaanvraag indient;
 • de subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van de werking gedurende het kalenderjaar dat start op 1 januari en loopt tot en met 31 december;
 • de sportdienst mag controle uitvoeren;
 • na positief advies van de sportraad wordt de subsidie geagendeerd ter goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen;
 • bij onjuiste inlichtingen kan een sportvereniging uitgesloten worden van subsidiëring voor een periode van maximum drie jaar;
 • een eventueel ten onrechte uitbetaalde subsidie kan teruggevorderd worden op advies van de sportraad.

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier
 • diploma's (van trainers, begeleiders)

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 29 december 2008 in verband met het reglement impulssubsidie (sport).

Voor wie

Sportverenigingen die erkend zijn door het lokaal bestuur en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

 

 

 

Contact

Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be