Horecasector - onderscheid tussen café en restaurant

Gepubliceerd opvrijdag 9 okt 2020 om 00:00
Er gelden strengere maatregelen voor inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere drankgelegenheden om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

In het ministerieel besluit van 8 oktober 2020 worden dringende maatregelen uitgevaardigd.

Onder 'restaurant' wordt verstaan:
de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).