Groepswerking

Groepswerkingen vormen een belangrijke aanvulling op de individuele hulpverlening. 

De maatschappelijk werker kan cliënten doorverwijzen naar een groepswerking. Groepswerkingen kunnen verschillende thema's hebben (bijvoorbeeld een budgetgroep, koken, zuinig omgaan met energie, leren solliciteren, gezondheid,...). Het aanbod wordt aangepast aan de noden van de cliënten en aan de actualiteit. 

Contact