Gratis vuilniszakken

U kunt één keer per jaar gratis huisvuilzakken verkrijgen omwille van medische redenen.

Procedure

  1. U brengt een attest, recent afgeleverd door een medische instelling, binnen bij het lokaal bestuur. 
  2. Het college van burgemeester en schepenen beslist bij een geldig attest om toestemming te geven voor gratis huisvuilzakken.
  3. De aanvrager krijgt een brief toegestuurd waarmee de huisvuilzakken kunnen afgehaald worden. U kan kiezen tussen 10 zakken van 60 liter ofwel 20 zakken van 30 liter.

Wat meebrengen

Attest van een medische instelling (zoals ziekenhuis of dokter) waaruit blijkt dat de aanvrager omwille van medische redenen een abnormale hoeveelheid restafval heeft. 

Naam en adres van de aanvrager staan op het attest vermeld.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019: Toelagereglement omtrent huisvuilzakken naar aanleiding van sociale correctie voor 2020 t.e.m. 2025.

Voor wie

Inwoners van de gemeente die omwille van medische redenen een abnormale hoeveelheid restafval hebben.

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 58
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00