Gouverneursbezoek aan schepencollege en callcenter in Tielt-Winge

Gepubliceerd opmaandag 20 dec 2021 om 17:15

Jan Spooren is provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Maandag 20 december 2021 bracht hij een werkbezoek aan Tielt-Winge. Hij schetste de taken en verantwoordelijkheden van hem en zijn kabinet, die op het kruispunt liggen van verschillende bestuursniveaus. In het bijzonder is hij aanspreekpunt, begeleider en partner op korte afstand van de lokale besturen in Vlaams-Brabant. Eén van de doelstellingen van dit bezoek was het identificeren en beter begrijpen van de noden, bekommernissen en uitdagingen van het lokaal bestuur.

Het schepencollege schetste de troeven van de gemeente in het hart van het Hageland:
* landelijke gemeente, met fruitteelt en wijnbouw
* natuurlijke rijkdommen, met Walenbos, Troostembergbos, Ralisbroek, Tienbunders en de glooiende landschappen
* toeristisch potentieel, met Vlooybergtoren, oorlogsverleden, Eddy Merckx, wijnbouw en het Gouden Kruispunt
* dienstverlening van het bestuur, met sterk uitgebouwde OCMW.

Het toeristisch beleid voor de komende jaren werd toegelicht, met de verdere uitbouw van de sportsite Solveld, ontwikkeling van de toeristische site rond de Vlooybergtoren, trage verbindingen tussen de verschillende kernen en mogelijkheden door herbestemming van kerken en pastorieën.

Als aandachtpunten werden wateroverlast, mobiliteit en openbaar vervoer meegegeven.
Door het glooiende karakter van de gemeente is er een snelle afstroom van oppervlaktewater. Er is nood aan voldoende buffercapaciteit van de waterlopen.

Door de ligging van de N2 en E314 op het grondgebied fungeert Tielt-Winge als pendelgemeente richting Leuven en Brussel. Een snelle verbinding naar Leuven door openbaar vervoer en een snelle fietsverbinding zijn wenselijk. Het aanbod van De Lijn dient daarvoor op peil te blijven. Ook een vlotte ontsluiting van het Gouden Kruispunt op de snijding van gewestwegen is een aandachtspunt.


Aansluitend werd op het gemeentehuis een bezoek gebracht aan het callcenter van het vaccinatiecentrum (Aarschot). Dit is elke werkdag geopend van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en bereikbaar op het nummer 016 26 19 10. Gemiddeld werken er hier vier personen. 21 personeelsleden zitten in een pool als vrijwilliger om die permanentie te garanderen.

Op drukke momenten is het vaak de hoorn neerleggen en meteen opnieuw opnemen. Indien nodig worden de telefoons doorgeschakeld naar het infonummer 1700 van de Vlaamse overheid, zij koppelen dan terug over de vragen van de oproepers.

Tijdens de opstart van het vaccinatiecentrum merkten we een enorme piek in het aantal oproepen, ook tijdens de vakantieperiode was er een gigantische piek in het aantal telefoontjes. Nu, tijdens de opstart van de boosterprik is er ook een stijging.

De gouverneur bedankte de aanwezige vrijwilligers voor hun inzet binnen het callcenter.