Formulier feitelijke verenigingen

Gepubliceerd opwoensdag 28 dec 2022 om 10:56

Jaarlijks betaalt het lokaal bestuur toelagen en subsidies uit aan verschillende sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen. Wanneer deze verenigingen bijvoorbeeld een vzw vormen, voldoen zij aan bepaalde formaliteiten (statuten, publicatieverplichting in het Belgisch Staatsblad, rechtspersoonlijkheid, ondernemingsnummer) waardoor het lokaal bestuur kan nagaan wie volmachthouder is op de financiële rekeningen. Dit is fundamenteel anders wanneer deze verenigingen een feitelijke vereniging vormen. Bij de oprichting van een feitelijke vereniging zijn bovenstaande formaliteiten immers niet vereist.   

Correct geïnformeerd is correct uitbetaald 
Omdat het verenigingsleven constant in beweging is, de bestuursleden regelmatig wisselen en dus ook de volmachthouders op de financiële rekeningen, is het belangrijk dat het lokaal bestuur jaarlijks kan nagaan wie er volmacht heeft op hun rekeningen. Zo kan verzekerd worden dat de toelagen op het juiste rekeningnummer, gekoppeld aan de juiste volmachthouder, worden uitbetaald. 

Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen dat er vanaf 1 januari 2023 een ‘formulier feitelijke vereniging’ moet worden voorgelegd door elke feitelijke vereniging die een toelage of subsidie aanvraagt bij het lokaal bestuur, ter verificatie van deze gegevens. Dit formulier kan worden aangevraagd bij de bank waar de feitelijke vereniging haar rekening heeft.