Engagement voor intergemeentelijk dierenwelzijnscentrum

Gepubliceerd opwoensdag 12 jun 2024 om 16:00

De provincie Vlaams-Brabant wil een samenwerking opstarten met gemeenten en steden in de regio Oost-Brabant. Specifiek willen ze een intergemeentelijk dierenwelzijnscentrum realiseren. Dit omdat er veel nood is aan meer dierenopvang voor onze regio en dit een bovenlokale problematiek betreft.

Een dierenwelzijnscentrum is niet enkel een plek waar dieren tijdelijk worden opgevangen, maar ook een plaats waar men aan educatie en sensibilisatie rond dierenwelzijn kan doen. Er is bijvoorbeeld plaats voor onderzoek rond dierengedrag en er kan preventief worden gewerkt aan verwaarlozing.

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge gaf eind mei alvast hun principieel engagement om mee te stappen in dit intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en uitbating van een dierenwelzijnscentrum in Oost-Brabant.