Energieloze nachten

Gepubliceerd opdinsdag 15 nov 2022 om 18:32

De huidige energiecrisis dwingt ook de lokale besturen tot snelle en ongewone maatregelen. 

We willen spaarzaam omgaan met energie en doven in Tielt-Winge de openbare verlichting tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht.

Het doofscenario gaat in vanaf 1 december 2022 en betreft de accentverlichting, verlichting van monumenten en de openbare verlichting van gemeentewegen.

Het doven leidt tot gemiddeld 37% minder energieverbruik op jaarbasis, hiermee doen we een inspanning om het algemeen energieverbruik te doen dalen.

Het doven van de verlichting zorgt ook voor een daling in de CO¬≤-uitstoot, wat gunstig is voor het klimaat. Bijkomend is dit een voordeel voor nachtdieren zoals vleermuizen.