Druk thuis akten, attesten en uittreksels af

Gepubliceerd opdonderdag 27 apr 2023 om 15:30

Via het e-loket kunnen onze inwoners een 30-tal documenten digitaal aanvragen én bekomen, zonder kosten.

Tot voor kort diende men in vele gevallen langs te komen op het gemeentehuis om documenten van de dienst burgerzaken op te halen.

Snel en gratis op elk moment van de dag (en nacht)
We kozen voor de toepassing eGovFlow om méér documenten snel en automatisch beschikbaar te maken. Onze medewerkers merken de eenvoud van deze toepassing. De behandeling van drieëndertig verschillende aanvragen loopt vlot. Er hoeft vaak geen medewerker tussen te komen én de aanvrager krijgt het document binnen enkele minuten automatisch toegestuurd.

Voor het bekomen van nieuwe PIN/PUK-codes dient men nog tot op het gemeentehuis te geraken (om de codes te activeren) en 10 euro te betalen. De overige aktes en attesten verkrijgt men gratis. Ontdek het zelf via www.tielt-winge.be/eloket.

Uiteraard kan men nog een afspraak maken bij de dienst burgerzaken of langskomen tijdens de vrije inloop. Dan maken we de documenten op tegen kostprijs volgens onze retributiereglementen. Een andere optie blijft het inloggen op Mijn Burgerprofiel.