DifTar - verdeling afvalcontainers en uitzonderingen

Gepubliceerd opdonderdag 13 jan 2022 om 16:54

Verdeling afvalcontainers

Vanaf 20 tot en met 28 januari 2022 worden de restafvalcontainers bedeeld, op hetzelfde moment zal ook uw gft-bak een chip krijgen. U ontvangt één week vooraf een brief met de exacte datum. Vergat u toch uw gft-bak buiten te zetten dan volgt er een herkansing, check hiervoor zeker uw brievenbus.

U zit dus maximum één week zonder zak of bak voor het restafval. Verzamel uw afval tijdelijk in een aparte zak, emmer of ander alternatief.

De containers voor papier en karton worden tussen 11 en 17 februari 2022 bedeeld.

Er zijn enkele meldingen toegekomen van inwoners die twee brieven in hun envelop vonden. Eén correcte brief en één brief die bedoeld is voor een ander adres. Heeft u, bovenop uw eigen brief, nog een andere brief gevonden in uw envelop? Laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen rechtzetten.
De bedeling van de afvalcontainers komt hierdoor sowieso niet in het gedrang. 

Uitzondering

Volgens de politieverordening mag het huishoudelijk afval enkel opgehaald worden door de inzamelaar die door de gemeente aangewezen werd. Dit wil zeggen dat elk aansluitpunt een restafvalcontainer moet hebben (enkel voor deze fractie is dat verplicht). Het lokaal bestuur staat in volgende situaties een uitzondering op deze regel toe:

  • Zelfstandigen die op hetzelfde adres hun kmo gevestigd hebben, mogen mits afgifte van een schriftelijk bewijs (factuur, contract) hun huishoudelijk afval laten ophalen door de privé-ophaler van hun bedrijfsafval.
  • Gezinnen/families die een zorgwoning hebben of waarbij de volwassen kinderen naast hun ouders wonen en dergelijke vergelijkbare situaties, mogen samen één restafvalcontainer gebruiken.

Meer informatie bekomen of indienen van een aanvraag tot uitzondering? Dat kan bij de milieudienst.

Alle aanvragen worden door het college van burgemeester en schepenen bekeken. Na goedkeuring door het college - indien aan de voorwaarden wordt voldaan - zal EcoWerf de verplichte restafvalcontainer schrappen (en terug ophalen indien deze al geleverd werd).

Wanneer bovenstaande situaties stopgezet worden, zal de uitzondering vervallen.