Diervriendelijke gemeente 2024

Gepubliceerd opwoensdag 12 jun 2024 om 11:59

Tielt-Winge ontvangt het label ‘diervriendelijke gemeente’. De provincie Vlaams-Brabant beloont zo de inspanningen van onze gemeente om een beleid te voeren met aandacht voor het welzijn van dieren.

Onze beginselverklaring telt 14 items:

 1. Stelt de burgemeester voor Dierenwelzijn en een aanspreekpunt binnen de gemeentelijke administratie aan. Aan het domein worden de nodige budgetten voor een beleid gekoppeld.
 2. Stelt minstens 1 contactpersoon Dierenwelzijn aan binnen de Politiezone en werkt hiermee nauw samen.
 3. Voert, conform de Vlaamse Regelgeving, een zwerfkattenbeleid.
 4. Sluit zich aan bij een door Vlaanderen erkend dierenasiel dat beschikt over de nodige vergunningen voor de opvang van dieren.
 5. Ziet toe op het indijken van overlast van hondenpoep op straat door een diervriendelijk beleid te voeren naar hondenbaasjes, bv. honden uitlaatplaatsen voorzien, hondenloopweiden voorzien, hondenpoepzakjes voorzien,…
 6. Streeft er naar een marktreglement uit te vaardigen/ aan te passen dat verbiedt om gezelschapsdieren op markten te verkopen.
 7. Ziet toe op de strikte toepassing van de regelgeving rond dieren op kermissen en circussen. De gemeente kijkt na om geen vergunning meer te verlenen aan kermiskramen met pony’s.
 8. Ziet toe op de strikte toepassing van de regels op thuisslachtingen en zorgt voor een gepast handhavingsbeleid om overtredingen tegen te gaan.
 9. Zorgt voor de aanpassing van huurcontracten die huisdieren toelaten in sociale woningen, OCMW-woningen, rustoorden of serviceflats.
 10. Zorgt dat de burgers een huisdiersticker kunnen bekomen zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn in noodgevallen.
 11. Zorgt ingeval van overpopulatie van duiven, voor het plaatsen van duiventillen met het oog op ei-manipulatie of zoekt naar andere diervriendelijke manieren van inperken van duivenpopulaties.
 12. Informeert haar inwoners op regelmatige basis over dierenwelzijn in haar gemeentelijk infoblad en promoot initiatieven inzake dierenwelzijn op scholen. De gemeente ondersteunt ook de provinciale campagnes naar de burgers toe op het vlak van dieren en dierenwelzijn.
 13. Volgt de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk op. Indien ze toelating verleent voor vuurwerk zal zij dit enkel doen voor geluidsarm vuurwerk. Ook zorgt de gemeente voor sensibilisering omtrent de gevaren en stress die vuurwerk voor dieren met zich meebrengt.
 14. Streeft ernaar om dierenwelzijnsproblemen in professionele houderijen te erkennen, waar nodig op te treden en inwoners te sensibiliseren om goed na te denken en zich goed te informeren vooraleer een dier aan te schaffen, zowel over de behoeften van het dier als de plaats van aanschaf.