Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg 1

Gepubliceerd opwoensdag 13 dec 2023 om 16:05

De gemeenteraad heeft op 16 november 2023 het ontwerp van grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing van de gemeenteweg, gekend als weg nummer 1 uit de Atlas der Buurtwegen van Tielt, definitief vastgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig de regelgeving.