De Watergroep volgt PFAS-dossier op de voet

Gepubliceerd opwoensdag 23 jun 2021 om 15:24

Het drinkwater dat De Watergroep levert voldoet aan 67 kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in Vlaamse normen, gebaseerd op Europese regelgeving.

De waterbedrijven controleren het drinkwater binnen dit regelgevende kader. De controles vinden plaats in de volledige keten: van de bron tot aan de kraan.

In de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn, die eind 2020 is goedgekeurd, zijn nu voor het eerst ook normen vastgelegd voor perfluorverbindingen (PFAS). Deze nieuwe richtlijn moet tegen eind 2022 omgezet worden in Vlaamse wetgeving.

Onderzoek door waterbedrijven
De waterbedrijven startten al in 2018 met onderzoek naar de aanwezigheid van de op te volgen stoffen in het Vlaamse drinkwater. Een eerste oriënterend onderzoek, op initiatief van de bevoegde overheden, toonde toen aan dat de waarden binnen de nu door Europa vooropgestelde norm blijven.

Meetcampagne op oppervlakte- en grondwater
In samenspraak met de bevoegde instanties en in samenwerking met de collega-drinkwaterbedrijven wordt de situatie van dichtbij opgevolgd. Vanaf volgende week tot eind september loopt een meetcampagne op alle oppervlaktewaterwinningen van De Watergroep, waarbij zowel het ruwe water (= het ingenomen oppervlaktewater) als het geproduceerde drinkwater wordt onderzocht.
In september volgt een gelijkaardige campagne voor alle kwetsbare grondwaterwinningen. Deze meetcampagnes worden uitgevoerd door een extern laboratorium.


Meer info: https://www.dewatergroep.be/nl-be/over-de-watergroep/nieuws/waterbedrijven-volgen-pfas-dossier-op-de-voet