De politie rekruteert in Vlaams-Brabant

Gepubliceerd opdinsdag 5 sep 2023 om 18:00

De Federale Politie en Lokale Politie vormen samen de Geïntegreerde Politie. Ze waken over de individuele vrijheden en rechten, en controleren op het naleven van regels. Zo dragen ze bij aan de maatschappelijke veiligheid en de democratische ontwikkeling van de samenleving.

Interesse in een job als inspecteur bij de politie? Vandaag een droom, morgen een job!

Volg het voorbereidingstraject in de loop van september en oktober 2023:

  1. Kennismaking en pretest
  2. Voorbereiding cognitieve proeven en taaltest
  3. Structuur, organisatie en werking, waarden en normen van de geïntegreerde politie
  4. Uitleg opleiding politieschool en eventuele voorbereiding sportproef
  5. Voorbereiding persoonlijkheidstesten en selectie-interview

Ja, het jobaanbod van de politie is groot. En gevarieerd!

  • Jobs in uniform: dan werk je mee aan een excellente politiezorg
  • Jobs als burger: dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies


Inschrijven voorbereidingstraject: www.gouverneurvlaamsbrabant.be
Meer info: www.jobpol.be