Dag tegen de armoede

Op 17 oktober wordt de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede gevierd, ook wel 'Dag tegen armoede' genoemd. De sociale dienst van het OCMW organiseert in die periode activiteiten in samenwerking met onder andere de verschillende scholen en lokale actoren.

Tijdens de activiteiten wordt er met de betrokkenen gewerkt rond hoe een leven met minder geld ervaren wordt. Er wordt gewerkt rond bewustmaking, informatie en toeleiden in het kader van de verschillende soorten armoede.

Symbolisch worden er die dag witte doeken met een knoop uit het raam gehangen.

Contact