Naar inhoud

cultuurraad

De cultuurraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor alle gemeentelijke culturele aangelegenheden. De gemeentelijke cultuurraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. In de algemene vergadering zetelen zowat alle socio-culturele verenigingen van Tielt-Winge. Naast de adviserende functie neemt de cultuurraad ook eigen initiatieven.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken de gemeentelijke cultuurraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij zal om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden die vallen onder culturele materies met uitzondering van de materies jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven. Zij heeft ook de mogelijkheid om over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

De vergaderingen van de cultuurraad zijn niet opengesteld voor publiek.

Praktisch

cultuurraad
tel. 016 46 82 72
Agenda & Notulen Samenstelling