Consultatie Investeringsplan 2023-2032 Fluvius

Gepubliceerd opdonderdag 9 jun 2022 om 15:48

Fluvius organiseert een publieke consultatie van zijn Investeringsplan. Het Investeringsplan geeft aan welke investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet Fluvius nodig acht voor de komende 10 jaar.

Het Investeringsplan geeft een gedetailleerd overzicht van de kortetermijninvesteringen en een zicht op de langere termijn van de ontwikkeling van het netwerk.

De consultatieperiode loopt van woensdag 8 juni 2022 tot en met zondag 24 juli 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle ontvangen feedback. De resultaten van de consultatie worden samen met het investeringsplan overgemaakt aan de VREG voor 1 oktober 2022.

Meer info:
https://over.fluvius.be/nl/thema/investeringsplan
https://partner.fluvius.be/nl/thema/openbare-raadplegingen/investeringsplan-2023-2032