Camera van EcoWerf betrapt sluikstorters

Gepubliceerd opwoensdag 16 nov 2022 om 09:07

Aan de ene kant: reinigingsploegen en zwerfvuilvrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een propere leefomgeving. Aan de andere kant: sluikstort. Het blijft een ergernis voor de gemeente en haar inwoners.

Sluikstort opruimen is een eerste stap. Daarnaast voert EcoWerf reeds verschillende jaren acties om inwoners te sensibiliseren om geen sluikstort achter te laten bij de inzamelpunten voor glas. Volgens EcoWerf en de gemeente Tielt-Winge is het nu ook tijd om te handhaven. Tijdens de maand oktober werd de pakkans voor sluikstorten aan de glasbolsite van Delhaize (Leuvensesteenweg) verhoogd. De inzet van een camera in de gemeente ontraadde sluikstorters of betrapte hen. In dat laatste geval kunnen overtreders een GAS-boete ontvangen.

Er werden in de maand oktober op de glasbolsite 17 overtreders betrapt. Tien daarvan konden ook geïdentificeerd worden.

Sluikstorten leidt niet alleen tot hoge opruimkosten, het vervuilt ook de omgeving en draagt bij aan de onveiligheid van openbare ruimten. Om die reden worden sluikstorters streng beboet als ze betrapt worden. Zo kunnen ze een boete krijgen tot maximum 350 euro en staan ze in voor de opruimkosten van het achtergelaten afval.

Achtergrondinfo

Deze actie kadert in het glasbolproject dat EcoWerf, in samenwerking met 8 lokale besturen en Mooimakers, uitvoert om het sluikstorten aan bepaalde glasbolsites aan te pakken. Want ook al daalt het sluikstort aan de glasbollen, de cijfers blijven te hoog. Zo werd er in 2021, in heel het EcoWerf-werkingsgebied, 84 ton sluikstort aan de glasbollen opgehaald. Een daling van 12 ton tegenover 2020, toen werd er 96 ton opgehaald. In 2019 was dit zelfs nog 113 ton.

Binnen dit project test EcoWerf ook enkele andere acties zoals het effect van glasbolmeters/peters, het opfleuren van glasbollen door lokale kunstenaars of glasbolbewakers, kleien figuurtjes gemaakt door de leerlingen van de nabijgelegen school. Op korte termijn konden ze dankzij deze acties een vermindering van 15% sluikstort vaststellen. Op lange termijn, gaat de vermindering van de vervuiling zelfs tot 25%. 

Meer informatie:  www.ecowerf.be