Blijf goed verluchten

Gepubliceerd opmaandag 4 okt 2021 om 10:40

Naast de algemene adviezen om besmetting met het coronavirus te voorkomen (handen wassen, hoesten in elleboog of papieren zakdoek, thuisblijven als je ziek bent, nauw contact met zieke personen vermijden) speelt ventilatie een cruciale rol bij het beperken van het besmettingsrisico. Aangezien het coronavirus ondermeer door aërosolen (zeer kleine druppeltjes die in de lucht kunnen blijven zweven) wordt verspreid, is het verluchten en ventileren van binnenruimtes erg belangrijk. Het maakt het mogelijk de binnenlucht van lokalen te vernieuwen en de aanwezigheid van deze aërosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID-19 door een besmette aanwezige in de ruimte, te verminderen.

Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden.

Meer info op: www.zorg-en-gezondheid.be

 Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19

 Selectie en gebruik van CO2-sensoren in het kader van COVID-19