Besluit van de burgemeester over loting van kiezers die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen

Datum bekendmaking woensdag 20 januari 2021
Datum besluit maandag 18 januari 2021

Er wordt overgegaan tot loting van kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven op 26 januari 2021.