Ben je mee met onze digitale dienstverlening?

Gepubliceerd opwoensdag 12 jun 2024 om 00:00

De voorbije jaren heeft Tielt-Winge sterk ingezet op digitalisering. Daardoor kan je als inwoner, vereniging of onderneming al vele zaken met het lokaal bestuur vanop afstand digitaal regelen. Er wordt zo al heel wat informatie online opgevraagd, formulieren verzonden en documenten gedownload via internet.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee is met de digitale overheid, zetten we onze online dienstverlening regelmatig in de kijker. Dit voorjaar belichten we het aanbod van meerdere diensten.


Digitale dienstverlening rond ons openbaar domein

Iets melden
We maken met z’n allen gebruik van de publieke ruimte. Voor het doorgeven van een gebrek of verbetersuggestie kan men terecht op onze website. Met je gsm in de hand kan dat ook ter plaatse door de locatiebepaling. 

Heel wat meldingen gaan over putten in de weg, zwerfvuil, onduidelijke verkeerssignalisatie, zwerfkatten, onderhoud aan wegen, openbaar groen of gemeentelijk patrimonium. Kleine herstellingswerken voert onze eigen technische dienst uit. Voor grotere werken wordt er een aannemer gevraagd. 


Riolerings- en wegeniswerken
We publiceren een overzicht van lopende en toekomstige projecten op www.tielt-winge.be/riolerings-en-wegeniswerken. Daar kan men de timing, status en plannen bekijken. 

Als de werken in opdracht van een nutsmaatschappij of het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gebeuren kan men zich vaak abonneren op een nieuwsbrief over dat project. Zo is men meteen op de hoogte over de omleiding en het vorderen van de werf. 

Wordt er in jouw straat een lek vastgesteld of is er storing in het waterleidingnetwerk? Dan brengt De Watergroep je graag proactief op de hoogte via een e-mail of sms. Voeg jouw contactgegevens toe in de klantenzone om die berichten te ontvangen.


Omgevingsvergunning
In het Vlaamse Gewest hebt u een omgevingsvergunning nodig:
•    voor het verkavelen van een grond
•    voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten
•    voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. De aanvraag- en beroepsprocedure lichten we toe op www.tielt-winge.be/omgevingsvergunning. Recente omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken worden online bekendgemaakt.

Het lokaal bestuur is bevoegd voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen, maar ook voor de handhaving. Het gemeentewegenregister, met beslissingen vanaf september 2019, kan men online raadplegen.

Wie een constructie wil plaatsen op de grenslijn van het openbaar domein, zoals een afspanning of haag, dient daarvoor een aanvraagformulier in bij onze afdeling grondgebiedzaken.


Veilig en vlot onderweg in het verkeer
Het algemeen politiereglement op het wegverkeer regelt het verkeer op de openbare wegen en plaatsen in Tielt-Winge. Daarin staan de plaatselijke verkeersregels die door iedereen gevolgd worden. Ook verneem je in welke straten er plaatselijk verkeer is, wat de snelheidsregimes zijn, hoe de bebouwde kom wordt afgebakend, waar er geparkeerd mag worden, welke straten voorrang hebben, waar er fietspaden zijn of fietssuggestiestroken.

Voor omleidingen door wegenwerken of voor de inname van het openbaar domein bij een festiviteit maken we tijdelijke politiereglementen op. Inwoners, aannemers en organisatoren van evenementen kunnen daarvoor een aanvraag indienen via het evenementenformulier.

Samen maken we de overstap naar efficiëntere, duurzamere en flexibele mobiliteit via Hoppin. Het lokaal bestuur stelt een 100% elektrische wagen ter beschikking om te autodelen. Reserveer vooraf je rit en stap in op de parking van zaal ’t Jongensschool. Wie zelf beschikt over een elektrisch voertuig kan gebruik maken van publieke laadpalen.


Af van afval
Inwoners van Tielt-Winge kunnen met hun afval terecht in EcoWerf-recyclageparken. De app ‘Recycle!’ bevat alle info over de inzameling en ophaling, de openingsuren van de parken en sorteerrichtlijnen. De huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft verloopt volgens het DifTar-principe. Men betaalt per kg aangeboden afval, hoe beter u sorteert hoe minder u dus betaalt. Het saldo van uw DifTar-rekening kan men online opvolgen.
Wie een evenement organiseert kan één of meerdere afvalcontainers huren via onze milieudienst.


Contacteer de diensten van onze afdeling grondgebiedzaken
Zij werken vaak op afspraak. Reserveer via https://tielt-winge.appoint.be
Uiteraard kan je ons aanspreken als je in het gemeentehuis bent. We helpen je graag verder.


Blijf of de hoogte        
Verneem regelmatig nieuws en activiteiten via onze maandelijkse nieuwsbrief.