Ben je mee met onze digitale dienstverlening?

Gepubliceerd opdonderdag 2 mei 2024 om 10:45

De voorbije jaren heeft Tielt-Winge sterk ingezet op digitalisering. Daardoor kan je als inwoner, vereniging of onderneming al vele zaken met het lokaal bestuur vanop afstand digitaal regelen. Er wordt zo al heel wat informatie online opgevraagd, formulieren verzonden en documenten gedownload via internet.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee is met de digitale overheid, zetten we onze online dienstverlening regelmatig in de kijker. Dit voorjaar belichten we het aanbod van meerdere diensten.

Digitale dienstverlening voor elke levensgebeurtenis en contact met het lokaal bestuur

Met de eID opent zich een hele online wereld
Met de Belgische elektronische identiteitskaart of de elektronische vreemdelingenkaart kan je aantonen dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. In het buitenland kan je daarmee je nationaliteit en identiteit bewijzen. Door de microchip in de kaart kan je je identiteit online bevestigen en documenten elektronisch ondertekenen. Officiële documenten zijn immers van onschatbare waarde.

Heb je een nieuwe identiteitskaart, Kids-ID, reispas of vreemdelingenkaart nodig? Dan hoef je niet langer een pasfoto mee te brengen naar het gemeentehuis. Onze medewerkers maken gratis een digitale foto bij je aanvraag aan het loket. Dit kadert in de strijd tegen identiteitsfraude. Met jonge kinderen (onder 6 jaar) of anderen die niet vlot op de juiste manier kunnen poseren, ga je best langs bij een beroepsfotograaf.

Attesten en documenten
Via het eloket kan je momenteel al 45 items aanvragen en melden. Van thuis uit kan je de meeste akten, attesten en uittreksels zelf meteen afdrukken. We maken daarvoor gebruik van het platform eGovFlow, dat de digitale transacties tussen burger, onderneming, vereniging en lokaal bestuur efficiënter, transparanter en toegankelijker maakt.

Mijn Burgerprofiel levert een persoonlijk overzicht van al je overheidszaken. Het verzamelt jouw officiële gegevens en overheidsadministratie. Het is altijd beschikbaar wanneer je het nodig hebt. Het is een brug tussen jou en jouw lokaal bestuur, de Vlaamse overheid én de federale overheid. Aanmelden gebeurt op de website www.burgerprofiel.be of bovenaan www.tielt-winge.be. De attesten en akten in het domein burgerzaken zijn ook hier beschikbaar.

Maak online een afspraak in het gemeentehuis
Boek jouw afspraak bij de afdeling grondgebiedzaken (milieu, stedenbouw, mobiliteit, patrimonium), de dienst burgerzaken en de sociale dienst online 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Zo heb je geen wachtrij meer. De medewerkers bereiden je dossier voor, om je nog beter van dienst te zijn.
Prik een moment in de agenda via www.tielt-winge.be/afspraak. Hulp nodig bij het reserveren? Contacteer het onthaal (tel. 016 63 40 08) of de betrokken dienst. Na jouw afspraak sturen we je een automatisch bericht per e-mail om je ervaring te bevragen.

Centraal onthaal
De onthaalbalie op het gemeentehuis heeft ruime openingsuren en verbindt je telefonisch door naar de juiste dienst of geeft een boodschap door. Je kan er terecht voor heel wat producten en diensten: www.tielt-winge.be/centraal-onthaal.

Briefwisseling en bekendmakingen
Het secretariaat focust ook op administratieve vereenvoudiging van dagelijkse taken. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de burgers. Inkomende post wordt indien nodig gedigitaliseerd. De notulen en bekendmakingen van allerlei vergaderingen (zoals het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad) leiden zij in goede banen. Raadpleeg gerust de agenda van die beleidsorganen en hun bekendmakingen.

Blijf of de hoogte
Verneem regelmatig nieuws en activiteiten via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Uiteraard kan je ons aanspreken als je in het gemeentehuis bent. We helpen je graag verder.