Belasting op geldautomaten

Er wordt een belasting geheven op geldautomaten bestemd voor bankverrichtingen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Onder geldautomaten bestemd voor bankverrichtingen wordt verstaan, de cash in- en out-automaten, binnen en buiten het bankkantoor, met uitzondering van nachtkluizen.

Procedure

De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 maart van ieder jaar aangifte doen van de geldautomaten bestemd voor bankverrichtingen:

  • per post gericht aan Lokaal bestuur Tielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge
  • per e-mail gericht aan secretariaat@tielt-winge.be

De aangifte moet gedaan worden via het formulier dat door het lokaal bestuur wordt toegestuurd. Indien geen formulier wordt toegestuurd, dient de belastingplichtige op eigen initiatief aangifte te doen.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 750 euro per geldautomaat bestemd voor bankverrichtingen.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019: reglement voor kohierbelasting op geldautomaten voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de rechtspersoon onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de voorvermelde automaten bestemd voor bankverrichtingen worden geëxploiteerd.

De eigenaar van deze automaat is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Contact

Contact

Secretariaat & Onthaal

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/centraal-onthaal

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00