Bekendmaking openbaar onderzoek opheffing van de Watering St Joris-Winghe

Gepubliceerd opwoensdag 26 jun 2024 om 11:47

Kort omschreven gaat het over: het opheffen van de Watering St Joris-Winghe. De vraag tot opheffing is ingediend door het lokaal bestuur Tielt-Winge.

De aanvraag is deels gelegen op het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Het openbaar onderzoek over de aanvraag loopt van 1 juli 2024 tot 30 juli 2024.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis op de afdeling grondgebiedzaken, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge. Hiervoor dient u een afspraak te maken via tel. 016 63 95 37 of milieu@tielt-winge.be.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

  • Dit kan per brief aan Gemeentebestuur Tielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge
  • Via e-mail milieu@tielt-winge.be
  • Indien u het dossier wil inkijken, kan u een afspraak maken bij de dienst milieu via milieu@tielt-winge.be of tel. 016 63 95 37