Bacterievuur: een plaag van tuin tot fruit

Gepubliceerd opdinsdag 9 mei 2023 om 09:00

Bacterievuur - of in de volksmond perenvuur - is een bacteriële plantenziekte die grote gevolgen kan hebben voor de fruitteelt in onze regio.

Omdat de ziekte kan overleven op een grote diversiteit aan roosachtigen, moeten ook de boomkwekerij- en sierteeltsector en zelfs de hovenier (privétuin) voldoende aandacht hebben voor de symptomen.

Hoe herken je een geïnfecteerde plant?

De bacterie Erwinia Amylovora veroorzaakt de ziekte en zorgt voor volgende symptomen:

  • Bruinzwarte verkleuring, verdorring en verschrompeling (als door vuur verschroeid) van bloesems, bladeren en twijgen
  • Slijmdruppels op de plant

Welke planten lopen risico? Naast appel- en perenbomen zijn de tuinplanten mispel, meidoorn of lijsterbes erg gevoelig.

Meld bij het minste vermoeden deze besmettelijke en schadelijke plantenziekte: www.vlaamsbrabant.be/bacterievuur

De provincie bekijkt op basis van de doorgegeven informatie of het nodig is om over te gaan tot een staalname. Deze is kosteloos. De behandeling na een positieve staal bestaat meestal uit het wegsnoeien van de besmette delen en verbranden van het snoeisel.

Nog een vraag over bacterievuur?

tel. 016 26 72 72 (Elke werkdag van 8.30 tot 17 uur)
bacterievuur@vlaamsbrabant.be