Attest reistoelating minderjarige nu gratis online aan te vragen

Gepubliceerd opdonderdag 13 jul 2023 om 15:29

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten. Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Sinds kort kan je dit attest ook gratis verkrijgen via ons e-loket. Zo hoef je niet meer tot op het gemeentehuis te komen!