Naar inhoud
Alle activiteiten

Zwerfvuilactie 2019

Praktisch

Hou jij het mee proper?
Evenementen - Varia
OrganisatieGemeentebestuur Tielt-Winge - omgeving - milieu, milieu@tielt-winge.be, 016 63 95 40, http://www.tielt-winge.be
Een initiatief vanomgeving - milieu
Waar

gemeentelijke Loods, Heuvelstraat 57, 3390 Tielt-Winge

Wanneerzaterdag 16 maart 2019
Van11 uur - 16 uur

Info

Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert de gemeente opnieuw haar jaarlijkse zwerfvuilactie. Iedereen kan die dag zwerfvuil opruimen en verzamelen aan de gemeentelijke Loods.

Meer info

Op zaterdag 16 maart organiseren we in onze gemeente opnieuw een grote anti-zwerfvuilactie. Dit is intussen al een traditie in onze gemeente, waar we in samenwerking met verschillende vrijwilligers en organisatie, en ook gedragen over de politieke partijgrenzen heen, samen werk maken van een propere gemeente.

Door het jaarlijks herhalen van de actie kunnen we merken dat er op locaties waar er de vorige jaren ook zwerfvuil geraapt werd, of op locaties waar er doorheen het jaar vrijwilligers tegen het zwerfvuil werkzaam zijn, er een pak minder werd ingezameld. Op een aantal plaatsen zijn de effecten van de volgehouden inspanning dus zichtbaar.
Dit mooie werk kon enkel doordat er vele gemotiveerde vrijwilligers verspreid over een groot deel van de gemeente de handen uit de mouwen staken en meegeholpen hebben, waarvoor hartelijk dank!

Ook dit jaar willen we er een succes van maken. Onze hoofdactie is gepland voor zaterdag 16 maart, wanneer het gras nog behoorlijk kort is en het broedseizoen voor de vogels nog niet begonnen is. Op deze wijze zien we het zwerfvuil beter liggen en verstoren we de natuur niet.

Hoe kan jij meehelpen om de gemeente mee proper te maken?

Haal in de week van 11 tot en met 15 maart de speciale ‘indevuilbak’ vuilzakken op bij de gemeentelijke milieudienst of aan het gemeenschapscentrum De Maere. Hiermee kan je dan samen met andere vrijwilligers zwerfvuil en sluikafval langs straten en bermen inzamelen en je buurt helpen proper te maken. In de hele gemeente mag je zwerfvuil verzamelen, in je straat of in je buurt…

Het ingezamelde zwerfvuil mag je op zaterdag 16 maart in de speciale vuilzakken van ‘indevuilbak’ afleveren aan de gemeentelijke loods, Heuvelstraat 57, en dit tussen 11 uur en 16 uur.
De actie is gericht op de bestrijding van zwerfvuil. Het is dus niet de bedoeling om je eigen restafval mee te geven. Er zullen controles uitgevoerd worden op de aangeboden zakken.