Aanvragen functiewijzigingen eigendommen Kaaskorf

Gepubliceerd opvrijdag 11 sep 2020 om 11:20
Sinds 15 juni 2020 kunnen functiewijzigingen voor de eigendommen in de Kaaskorf aangevraagd worden.

Op 10 juli 2015 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Tielt-Winge' goedgekeurd. Dit plan omvat voor de eigendommen in de Kaaskorf de wijziging van de zonering van gebied voor verblijfsrecreatie tot zone voor kleinschalig wonen en verblijven. Sindsdien was er heel wat te doen omtrent het aanleggen van het rioleringsstelsel en het afleveren van functiewijzigingen.

Tijdens de infovergadering op 15 juni 2020 werd het startsein gegeven om deze functiewijzigingen aan te vragen. Er is voldaan aan de voorwaarden van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Er zijn sinds eind juni al verschillende functiewijzigingen van weekendverblijf naar kleinschalig wonen aangevraagd en ondertussen ook goedgekeurd.

Voor meer info en het indienen van uw aanvraag kan u terecht bij de dienst stedenbouw.