Aanvraag herbestemming kerk Sint-Martinus

Gepubliceerd opvrijdag 8 mrt 2024 om 08:31

In 2021 werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Dit plan zorgt voor een verdeling van de kerken en pastorieën tussen kerkfabriek en de gemeente. Een aantal kerken blijven behouden voor de erediensten, andere krijgen een nieuwe bestemming. Na deze goedkeuring werden er verschillende werkgroepen opgericht om voor elke kerk die een nieuwe bestemming zou krijgen en plan uit te werken.

Op het college van burgemeester en schepenen van 20 februari 2024 werd de aanvraag voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk als bibliotheek goedgekeurd, de aanvraag wordt ingediend bij het Aartsbisdom. 

De bibliotheek heeft met een collectie van 37 500 items een ruim aanbod voor jong en oud. Naast fictie, strips, jeugdromans, romans, wetenschappelijke werken, geschiedkundige schrijfsels en historische pareltjes heeft de bib nog heel wat meer te bieden. De actuele collectie wordt op verschillende manieren ontsloten voor het publiek door allerlei activiteiten.

Daarnaast is de bibliotheek ook een ontmoetingsplaats waar mensen mekaar tegenkomen. Ze praten over wat ze de afgelopen week gelezen hebben of ze nemen er gewoon de krant even bij om het te hebben over de actualiteit.

Dat de bibliotheek zou ondergebracht worden in een kerk zien we als een opportuniteit, zeker als het gaat over de kerk Sint-Martinus waarin zich een (nog niet lang geleden gerestaureerd) orgel bevindt. Dat opent nieuwe perspectieven waardoor de functie van bibliotheek als ontmoetingsplaats een extra dimensie krijgt. Een lezing gecombineerd met een orgelconcert of een lezing over een bepaalde stijlperiode, geïllustreerd met muziek op het orgel. Hoeveel mooier kan het nog worden?

Om de bibliotheek te kunnen installeren in het kerkgebouw zijn kleine aanpassingswerken nodig die de komende maanden zullen opgestart worden. Hiervoor dient er een goedkeuring te zijn van het agentschap Onroerend Erfgoed. Er zal ook een subsidiedossier voor worden ingediend bij LEADER – werking Hageland+.

Streefdoel is om in september 2024 de bibliotheek operationeel te hebben in de kerk. Dit natuurlijk onder voorwaarde dat het bisdom de herbestemming goedkeurt en de kerk wordt onttrokken aan de erediensten. Uiteraard moeten ook de aanpassingswerken vlot kunnen uitgevoerd worden, met toestemming van Erfgoed.

Update 27/03/2024: 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 maart 2024 de indiening van de aanvraag LEADER subsidies St-Martinuskerk bibliotheek goed.

De aanvraag werd ingediend via de Vlaamse Land Maatschappij. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, gericht op projecten die bijdragen aan een leefbaar en duurzaam platteland. Met de verplaatsing van de bibliotheek naar de Sint-Martinuskerk wil het lokaal bestuur op een laagdrempelige manier een waardevol monument ontsluiten voor een breed publiek. Het principe van bibliotheek als ‘derde plek’ en de laagdrempelige publieke dienstverlening in een landelijke gemeente zoals Tielt-Winge vormen de natuurlijke invulling. In die zin levert dit initiatief een belangrijke bijdrage aan de doelstelling ‘veerkrachtige dorpen’.

Voor de realisatie van dit project rekent het lokaal bestuur op LEADER-subsidie van 45 000 euro.