Aanpassingen verkeersreglement vanaf 1 oktober 2021

Gepubliceerd opdonderdag 30 sep 2021 om 10:06

Het  verkeersreglement van de gemeente Tielt-Winge werd aangepast en gecoördineerd bij gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2021. Voorafgaand werd er een grondige analyse gemaakt van de bestaande toestand, en is er vervolgens gestreefd naar een vernieuwd en coherent reglement. Uitgangspunten voor het nieuwe reglement waren:

  • consistente en uniforme snelheidsbeperkingen invoeren;
  • veiligheid verhogen in schoolomgevingen en woonwijken;
  • ruilverkavelingswegen geven aan bewoners en zachte weggebruikers;
  • afschaffing van de voorrang aan rechts op het hele grondgebied.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 oktober 2021. Alle details vind je in het artikel dat je hieronder kan downloaden of in het verkeersreglement zelf.