Aangifte reden niet stemmen

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

U kunt alleen bij volmacht stemmen wanneer u in zich in één van de onderstaande situaties bevindt en dat aan de hand van een attest kunt bewijzen:

Reden voor afwezigheid / bewijs van afwezigheid:

 • u bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren:
  • een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven);
 • u kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland):
  • werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)
  • zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt;
 • u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger:
  • een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven);
 • u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel:
  • een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven);
 • u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging:
  • een attest van de religieuze overheid;
 • u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen:
  • een attest van de directie van de instelling waar u studeert;
 • u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie:
  • een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente.

Ook als u op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht), moet u zorgen dat u een bewijs voor uw afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

 • de volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet;
 • de volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger);
 • de volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan u moet deelnemen.

Procedure

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden op de website Verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij uw lokaal bestuur.

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier en de nodige documenten tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Als u tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid hebt bezorgd, moet u dat bewijs zo snel mogelijk na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter.

Op de website verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door u ingevulde volmachtformulier;
 • het attest of bewijs van uw afwezigheid;
 • zijn eigen identiteitskaart;
 • uw oproepingsbrief;
 • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.

 

Voor wie

U bevindt zich in één van de onderstaande situaties en u kunt dit aan de hand van een attest kunt bewijzen:

 • beroepsreden;
 • u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger;
 • u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel;
 • u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging;
 • u bent student en kunt niet stemmen om sturdieredenen;
 • u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

Contact

Contact

Burgerzaken

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
https://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00