Naar inhoud

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GeCoRo)

De vergaderingen van de GeCoRo zijn niet opengesteld voor publiek.

 

Wat doet de GeCoRo?
Dit is het adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente.
De voornaamste opdrachten van de commissie bestaan uit:

  • advies verlenen
  • opmerkingen en voorstellen geven over de ordening van de ruimte
  • planning.

Samenstelling
De GeCoRo wordt elke zes jaar opnieuw samengesteld en bestaat deels uit deskundigen over ruimtelijke ordening (of materies daarmee rechtstreeks verwant) en deels uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

Meer info: http://gecoro.info

Praktisch

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GeCoRo)

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


tel. 016 63 95 33
e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling