Naar inhoud

gemeenteraadscommissie organisatie, residuaire en interne zaken

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over alle materies die niet behoren tot een bevoegdheid of materie van een 'specifieke' gemeentelijke adviesraad of gemeentelijke vzw. Deze commissie behartigt tevens de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit het gemeentedecreet, zoals onderzoek naar verzoekschriften, behandeling van klachten, tuchtcommissie voor de leden van het managementteam.

De deontologische commissie moet beschouwd worden als een vaste subcommissie van deze gemeenteraadscommissie.

De vergaderingen van deze gemeenteraadscommissie zijn opengesteld voor publiek, uitgezonderd wanneer het over personen gaat.

Praktisch

gemeenteraadscommissie organisatie, residuaire en interne zaken
tel. 016 63 40 08
Fax:  016 63 95 48
e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling