Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Het bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. Het college beslist in principe bij consensus.

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

Meer info

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge


e-mail E-mail
Agenda & Notulen Samenstelling