1 jaar DifTar

Gepubliceerd opdonderdag 29 jun 2023 om 13:02

Sinds februari 2022 verloopt de afvalophaling van huisvuil, gft en papier en karton in onze gemeente via het DifTar-systeem. Met dit systeem krijg je een eerlijke afvalfactuur en je verkleint de afvalberg door afval te vermijden of je afval juist te sorteren. Want hoe beter je sorteert, hoe minder je betaalt én je doet er het milieu een plezier mee.

Hoeveelheid afval daalde

Dat jullie beter sorteren, is merkbaar. Sinds de invoering is de hoeveelheid restafval gedaald met maar liefst 19,3%. Zo haalde EcoWerf in 2021 nog 67,4 kg huisvuil/inwoner op, in 2022 zakte dat naar 54,4 kg/inwoner. Dit is goed aangezien we tegen 2030 een inspanning moeten leveren om te voldoen aan de vastgelegde hoeveelheid restafval per gezin zoals vastgelegd in het nieuwe Lokale Materialenplan.

Niet alleen de cijfers van het restafval daalde, ook die van de hoeveelheid opgehaald gft daalde met 13,7%, van 69 kg/inwoner in 2021 (coronajaar) naar 59,5 kg/inwoner in 2022.

Ook de ophaling van papier en karton kende een aanzienlijke daling met 24,2%, van 49 kg/inwoner in 2021 (coronajaar) naar 37,1 kg/inwoner in 2022.

De aansluitingsgraad voor huisvuil en papier en karton, ligt in de lijn van de andere EcoWerf-gemeenten. In Tielt-Winge koos 91% voor een papier en kartoncontainer. De aansluitingsgraad voor gft ligt iets onder het EcoWerf-gemiddelde met 60% van de adressen die een gft-container hebben aangevraagd. Dit lagere cijfer kan eventueel te verklaren zijn omdat er veel thuis gecomposteerd wordt.

Tips om je afvalfactuur laag te houden

  • Sorteer gft (groente-, fruit- en tuinafval) correct: gft hoort niet in de grijze container maar wel in de groene gft-container of in je eigen compostvat of -bak. Je kan aan een voordelig tarief een compostvat aankopen op het gemeentehuis. Op het EcoWerf-recyclagepark kan je terecht voor compostbakken.
  • Steek meer in je pmd-zak: wist je dat chipszakjes, drankcapsules (koffie en andere dranken), schuimschaaltjes (verpakkingen van vlees, vis en groenten), spuitbussen, plastic folies, beschermfolies rond nieuwe meubelen of elektro, aluminium verpakkingen en nog veel meer in de pmd-zak mogen?
  • Klein gevaarlijk afval, elektro, batterijen, lampen, olie of vet, kurk, kaarsen, piepschuim, glas, oude metalen, herbruikbare goederen breng je gratis naar het recyclagepark. Textiel kan ook in de verschillende textielcontainers verspreid in onze gemeente.  

Vragen of meldingen?

Heel wat nuttige informatie over de afvalophaling vind je op de afvalkalender, in de app Recycle! en op de website van EcoWerf.

Heb je nog vragen, wil je inlichtingen over de betalingsuitnodiging of wil je wijzigingen doorgeven (verhuis, wissel van containervolume), bel dan gratis naar de groene lijn van EcoWerf 0800 97 0 97. Deze is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Je kan ook het contactformulier op de website invullen.

Wie is EcoWerf?

EcoWerf is een intergemeentelijk milieubedrijf en geen privébedrijf dat winst maakt. Als intercommunale zoekt ze steeds een gezond evenwicht tussen een optimale dienstverlening en een gunstig financieel beleid voor zowel inwoners als gemeenten. EcoWerf voert het afvalbeleid uit voor 28 aangesloten vennoten. Deze dienstverlening gaat van tips om afval te vermijden, het ophalen en verwerken van afval, de uitbating van EcoWerf-recyclageparken tot de aanrekening.