Naar inhoud

schoolprogrammatie

Cultuur is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie deelneemt aan kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor normen, waarden en culturen.

Door het werken met cultuur leren kinderen anders kijken en vragen stellen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten naar boven kunnen komen.

Trefwoorden

Praktisch

cultuur & toerisme

Gemeenschapscentrum
De Maere
Leuvensesteenweg 187
3390 Tielt-Winge


Locatie op stratenplan
tel. 016 63 59 10
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.
Collectieve sluitingsdagen