Naar inhoud

www.studietoelagen.be

De kansen van een kind in het onderwijs mogen niet afhangen van het gezinsbudget. Daarom voerde de overheid de studietoelagen in. Deze zijn nodig ter ondersteuning van gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben. Voortaan moeten ouders maar één formulier invullen voor alle kinderen samen en moeten ze ook maar één keer alle benodigde stukken bijvoegen.

Vanaf september komen ook kinderen uit het kleuter en basisonderwijs en leerlingen in het deeltijds buitengewoon secundair onderwijs in aanmerking voor een schooltoelage. Om in aanmerking te komen voor de studietoelage moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn een aantal formele voorwaarden: zo moet je je aanvraag indienen voor 30 juni en ten laatste op 31 december moet je alle bijhorende stukken bezorgd hebben. De uitbetaling gebeurt enkel nog via een bankrekening en niet meer met een circulaire cheque.

De meeste voorwaarden hebben te maken met je inkomen. Het gaat daarbij niet enkel om je inkomen uigedrukt in euro, maar ook om de samenstelling van je gezin en om de plaats van de leerling in dit gezin. Ook met het kadastraal inkomen van je woning wordt rekening gehouden. Het is evident dat je kind voldoende aanwezig moet zijn op school.

De beoordeling is te uitgebreid om hier weer te geven. Je vindt meer informatie via het telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Infolijn en op www.studietoelagen.be . Op die site kan je de toelage ook online aanvragen.

Trefwoorden

Praktisch

deeltijds kunstonderwijs

Gemeenschapscentrum
De Maere
Leuvensesteenweg 187 bus 2
3390 Tielt-Winge


Locatie op stratenplan
tel. 016 63 15 65
fax 016 63 15 65
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag van 15.30 tot 21.30 uur
woensdag van 13 tot 20 uur
donderdag van 13 tot 19.30 uur
zaterdag van 8.30 tot 12 uur