Naar inhoud
Recent nieuws

Vacature: omgevingsambtenaar

werkplek ruimtelijke ordening

Voltijdse aanwerving.

Tewerkstelling als celhoofd ruimtelijke ordening, stedenbouw en werken door derden.

Kandidatuur indienen tegen 7 november 2017.

De dienst ruimtelijke ordening waakt over het ruimtegebruik van overheden en particulieren op  het  grondgebied  Tielt-Winge.  Hierbij  stelt  het  de  landelijke,  groene  en  sociale  waarden voorop. 

De  dienst  behandelt  en adviseert  bouw-,  verkavelings- en  meldingsaanvragen  en planologische  en  stedenbouwkundige  attesten. 

De  dienst  waakt  over  de  realisatie  van  de doelstellingen  in  het  gemeentelijk  ruimtelijk  structuurplan  door  ruimtelijke  waarden  en normen vast te leggen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en een bouwverordening, door een woonplan op te maken en door de handhaving van de regels tot goed samenleven.

Daarnaast coördineert de dienst de werken die worden uitgevoerd door derden.

Datum van het bericht: woensdag 04 oktober 2017