Naar inhoud
Recent nieuws

Kruispunt Rillaarseweg-Kruisstraat afgesloten vanaf 18 september (update)

werfzone collector tielt-winge fase 2

Aquafin voert rioleringswerken uit als onderdeel van het project ‘collector Tielt-Winge fase 2’. De werken aan het kruispunt duren ongeveer 20 werkdagen. Een omleiding en pendelbussen zijn voorzien.

Collector naar RWZI
De volgende fase voor de toevoer van huishoudelijk afvalwater van ongeveer 4500 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) langs de Rillaarseweg vangt aan.

 

Fasering
De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Fase 1: Ralisweg en Kruisstraat
Op het einde van de Ralisweg komt een groot wachtbekken voor de opvang van regenwater bij zwaar regenweer. Het kruispunt Kruisstraat-Rillaarseweg zal gedurende een 20-tal werkdagen onderbroken zijn. Daaropvolgend wordt de riool in de Kruisstraat aangelegd. De gemeente investeert hier in voetpaden en fietssuggestiestroken.

Fase 2: deel Heuvelstraat, tussen Blerebergstraat, Kruisstraat en Armand de Keyzerstraat
De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn hier grotendeels achter de rug.
De aanvangsdatum voor rioleringswerken in deze zone wordt verwacht tegen eind 2017 - begin 2018. De gemeente investeert hier in voetpaden en fietssuggestiestroken.
Het kruispunt van de Heuvelstraat met de Blerebergstraat blijft open, dit is niet inbegrepen in de werken.

Fase 3: deel Heuvelstraat, tussen Kruisstraat en Stevensstraat
Hier wordt ook geïnvesteerd in de aanleg van een gescheiden stelsel en vernieuwing van de rijweg. De voorbereidende werken aan de nutsleidingen starten september - oktober.
De gemeente investeert hier in een nieuw en breder fietspad.
Het kruispunt van de Heuvelstraat met de Stevensstraat is inbegrepen in de werken.

Fase 4: Hellekens
Vanaf voorjaar 2018 vat Infrax hier de werken aan een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwing van de rijweg aan.

Minder Hinder
De rioleringswerken worden in elke fase voorafgegaan of vergezeld door aanpassingswerken door de nutsmaatschappijen (o.a. De Watergroep, Infrax en Proximus). Zij zorgen zelf voor de nodige communicatie.

Het gemeentebestuur voorziet een omleiding en enkele pendelbussen gedurende de onderbreking van het kruispunt Rillaarseweg-Kruisstraat.
Er is een omleiding voorzien voor wandelaars en fietsers via Sint-Annastraat, Waterhofstraat, Postweg. Een tractorsluis, door middel van een grote gele bol op de rijweg, zorgt ervoor dat dit parcours niet gebruikt wordt door sluipverkeer.
Er is een omleiding voorzien via Rillaarseweg, Haldertstraat, Kriebekestraat, N223, N2, Blerebergstraat. De bussen van De Lijn volgen ook deze omleiding voor gemotoriseerd verkeer.

De pendelbussen voor schoolkinderen rijden op sommige tijdstippen ’s morgens en ’s avond  op weekdagen en woensdagmiddag. Die info kan men raadplegen bij de downloads.
De bushaltes op de Blerebergstraat (Gemeentehuis, Keulestraat, Blerebergstraat) worden bediend door een pendelbus om aan te sluiten op enkele vertrekuren van de lijnbussen 390 en 591 aan de stelplaats van De Lijn.
De bushaltes op de Rillaarseweg van Dorpsstraat tot Haldertstraat (Berg, Haksbergstraat, Boekhout) worden bediend door een pendelbus om aan te sluiten op enkele vertrekuren van de lijnbussen 390 en 591 aan de halte Boekhoutse Molen op de Haldertstraat (nabij geschenkenwinkel Serré in Rillaar).
De pendelbussen zijn een initiatief van en worden bekostigd door het gemeentebestuur, niet door bouwheer Aquafin. Dit was noodzakelijk omdat De Lijn daartoe niet bereid was.

De handelaars en basisschool ’t Hagekind langs de Blerebergstraat - Rillaarseweg krijgen deze week een stand van zaken en planning van de werken in hun brievenbus.

De gebruikers van de gemeentelijke dienstverlening in de buurt van de werfzone (bibliotheek, filiaal ART, IBO Sjoko-Tof, sporthal, GC De Maere) worden geïnformeerd.

De ganse Blerebergstraat en de Rillaarseweg tussen de kruispunten met de Sint-Annastraat en de Dorpsstraat betreft een ander project, dat slechts na 2018 wordt aangevat.Meer info:
Aquafin, project collector Tielt-Winge fase 2, Stefan Imbrechts,  tel. 03 450 45 45, stefan.imbrechts@aquafin.be 

Downloads

Datum van het bericht: woensdag 13 september 2017