Naar inhoud
Recent nieuws

Jaarlijkse milieuheffing

Elk gezinshoofd kreeg eind mei een aanslagbiljet toegestuurd.

Deze uitnodiging werd verzonden op basis van de gegevens waarover we beschikten op 1 januari van dit jaar.

 

Eind 2016 werd het financiële meerjarenplan 2014-2019 aangepast. Er werd toen door het gemeentebestuur om en bij 900 000 euro gezocht om financieel gezond te blijven.
De oplossing was een 3-6-9-scenario:
* 300 000 euro besparingen op uitgaven
* 300 000 euro door schulden te herschikken
* 300 000 euro door bijkomende inkomsten.

Dit laatste gebeurt door opnieuw een jaarlijkse milieuheffing te innen, te samen met een belasting op het gratis verspreiden van niet- geadresseerd drukwerk, een belasting op masten en pylonen, en een belasting op geldautomaten.

Milieuheffing
Ook in het verleden bestond een forfaitaire huisvuilbelasting in Tielt-Winge.  Dit werd geïnd zonder differentiatie naar gezinssamenstelling. Door een fiscaal pact met de Vlaamse overheid verviel deze belasting. De periode van schuldovername door de Vlaamse overheid (2008 - 2012) is ondertussen afgelopen. Door de financiële situatie van de gemeente vond het gemeentebestuur het eind 2016 noodzakelijk om dit opnieuw in te voeren. Uit een omzendbrief blijkt dat 55 euro het maximumbedrag is voor deze heffing.

Het gemeentebestuur heeft allerlei algemene verplichtingen in het kader van de milieuwetgeving en biedt op dit vlak een algemene dienstverlening aan. In maart 2016 werd het klimaatactieplan  goedgekeurd waarin talrijke milieu-initiatieven zijn opgenomen voor uitvoering, zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, subsidiëringbeleid, mobiliteitsstudies, omvorming openbare verlichting naar dimbare led-verlichting, interne milieuzorg, waterhuishouding en ruimtelijke structuurplannen. De jaarlijkse heffing zorgt er mee voor dat deze doelstellingen worden behaald.

Datum van het bericht: woensdag 31 mei 2017