Naar inhoud
Recent nieuws

Verkoop van roerende goederen

affiche verkoop van goederen

Bieding op de goederen kan door middel van een ingevuld biedingsformulier, in gesloten omslag tegen ontvangstbewijs of via aangetekend schrijven tot 25 mei 2017 (12u).

Biedingsformulieren zijn beschikbaar op de milieudienst en via onze website.

De biedingen worden geopend in gesloten zitting op donderdag 25 mei om 14u in gesloten zitting.

Toewijzing van de te verkopen goederen gebeurd door het college in zitting van 30 mei 2017.  Toewijzing gebeurt aan de hoogste regelmatige bieder.  Bij gelijke bieding wordt er schriftelijk een nieuwe bieding gevraagd, tenzij één van de bieders een personeelslid is welke voorrang zal krijgen.

Betaling dient te gebeuren via overschrijving binnen 14 kalenderdagen na het versturen van de toewijzingsbrief.

Datum van het bericht: donderdag 11 mei 2017